Husk at hele kartlegging og oppfølgingsplanen er relevant for bosetting. Dersom barnet skal bosettes brukes denne delen kun for å beskrive spesielle behov/hensyn som bør gjøres ved vurdering av bosettingskommune/tiltak. Barnet får også her en mulighet til å si noe om sine behov og ønsker ved bosetting. I dette punktet er det viktig å få fram faktorer som er særlig viktige for bosettingskommunen å vite om. Det må være en klar sammenheng mellom KOPP og det som skrives her.

Dersom barnet har fått avslag brukes denne delen til å beskrive hvordan det jobbes rundt mulig retur, og hvordan tiden på omsorgssenteret kan brukes til å styrke barnets muligheter ved en.

 

Forslag til relevant informasjon ved avslag
Forslag til relevant informasjon ved bosetting
Sist faglig oppdatert 12. januar 2021