Dette er opplysninger som kan hentes inn fra registreringen hos politiets utlendingsenhet, skole, lege og andre helsetjenester etc. Spør barnet om informasjonen er riktig dersom nødvendig.

Sist faglig oppdatert 12. januar 2021