En trygghetsplan er et verktøy som skisserer aktører og kontaktpunkter rundt barnet, hvem som kjenner barnets bakgrunn og hvem som gjør hva dersom det skulle oppstå en akutt situasjon som truer barnets sikkerhet.

Hvem kjenner / bør kjenne barnets bakgrunn?
Involvér politiet i vurderingen
Involvér barnet
Trygge kontaktpersoners ansvar
Lag et trygghetskart