Veiledningsmateriell og retningslinjer
Utenriksdepartementet
Særlig om kjønnslemlestelse
Nyttige nettsider
Frivillige organisasjoner