Med utgangspunkt i trusselvurderingen kan politiet iverksette ulike sikkerhets- og beskyttelsestiltak. I et tidlig forløp i saken kan tiltak som mobil voldsalarm og besøksforbud være aktuelt. Senere i saken kan det være aktuelt at politiet gir bistand ved beslutning om adressesperre (kode 6), navneendring og kontaktforbud.