Trusselvurdering, sikkerhetsarbeid og sperret adresse