Hvis et asylsøkerbarn lever i et ekteskap, bør barnevernstjenesten umiddelbart undersøke forholdene.

Følgende forhold bør kartlegges:

Samtale med asylsøkerbarn ved mistanke om barneekteskap
Innhent opplysninger fra relevante instanser
Når barnet ikke forteller om tvang
Når barn i barneekteskap selv har barn
Omsorgssentre (Bufetat) og Asylmottak (UDI)