Hvis du ønsker veiledning i saken, kan du kontakte kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Kompetanseteamet har spesialkompetanse når det gjelder tvangsekteskap, æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse, og veileder hjelpeapparatet i saker som gjelder barn både i Norge og utlandet.