I undersøkelsesfasen er det viktig at barnevernstjenesten undersøker saken effektivt, samtidig som de ivaretar barnets sikkerhet. Det kan være nødvendig at barnevernstjenesten og politiet samarbeider.

Generelle hensyn ved undersøkelse
Kartlegging av barnets situasjon
Kartlegging av foreldrenes situasjon
Innhenting av informasjon fra andre instanser
Vurdering ved henleggelse
Henleggelse med bekymring
Videre lesning