Barn som er utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og/eller tvangsekteskap kan bli truet og utsatt for represalier dersom familien oppdager at barnevernstjenesten eller andre hjelpeinstanser er varslet. Derfor er det viktig barnevernstjenesten vurderer bekymringsmeldingen raskt.

Innledende risikovurdering
Effektiv og skånsom behandling
Snakk med barnet før du snakker med foreldrene
Avvergeplikt