Barnevernstjenesten skal tilby barn som har hatt barnevernstiltak fram til de fyller 18 år, tilbud om ettervern fram til den unge er fylt 23 år. Når ungdommen selv samtykker til tilbudet om ettervern, skal tiltak som er iverksatt før barnet fylte 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak frem til den unge har fylt 23 år. (Barnevernloven § 1-3 annet ledd). Målet med ettervern er å gi ungdommen hjelp på veien til selvstendighet.

Aktuelle tiltak kan for eksempel være psykososial støtte, eller mer praktisk hjelp når det gjelder bolig, utdannelse, jobb, økonomi og sosialt nettverk. Ettervern kan hjelpe den unge til å mestre overgangen fra et liv med oppfølging av barnevernstjenesten eller fosterfamilie til en selvstendig tilværelse.

Ettervern er viktig for at ungdommen skal bli en trygg og selvstendig voksen
Start kartlegging av behov i god tid
Barnevernstjenesten bør gjenta tilbudet om ettervern et år etter avslag
Råd og veiledning til barn ungdom over 18 år
Nasjonalt botilbud for unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold over 18 år