Etter at Norge i 2016 sluttet seg til Haagkonvensjonen 1996, har barnverntjenesten fått et nytt verktøy for å samarbeide med andre stater i saker hvor barn har tilknytning til flere land.

Sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 1996 er plassert i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og bistår barnevernstjenesten i saker hvor barn har tilknytning til flere land.

Uavhengig av hva du ellers kan si, kan du alltid informere journalisten om Haagkonvensjonen 1996, sentralmyndigheten, og endringer i barnevernloven.

Haagkonvensjonen i Norge
Skal bistå og sikre samarbeid