Offentleglova regulerer allmennhetens rett til innsyn i saksbehandlingen i det offentlige.

Journalister eller andre interesserte kan be om innsyn i alle saksdokumenter etter offentleglova § 3. Retten til innsyn gjelder også overfor barnevernstjenesten, og er begrunnet i hensynet til en åpen og gjennomsiktig saksbehandling.

I barnevernssaker er imidlertid opplysninger om foreldre og barn underlagt en streng taushetsplikt.

Taushetsplikt
Reglene for taushetsplikt
En parts rett til innsyn
Rett til innsyn etter personopplysningsloven
Plikt til å gi ut opplysninger til pressen og muligheter til å uttale seg i enkeltsaker
Gi generelle opplysninger om barnevernstjenesten
Gi ut opplysninger i enkeltsaker
Anonymisering
Taushetsplikt når opplysninger allerede er kjent
Informer om fylkesnemndas rolle
Informer om tilsynsmyndighetene til barnevernstjenesten
Informer om barns menneskerettigheter