Menneskerettighetene gjelder for alle i Norge, uansett alder, hvem de er, hvor de bor og hva de har gjort. Reglene er fastsatt i internasjonale konvensjoner. FNs barnekonvensjon er den sentrale konvensjonen til beskyttelse av barns rettigheter. Barnekonvensjonen gjelder som norsk lov, og behandlingen av barn som begår lovbrudd skal være i overensstemmelse med barnekonvensjonens regler.

Barn som begår lovbrudd skiller seg fra voksne lovbrytere ved at de har et lovfestet krav på omsorg.

Barn er også spesielt sårbare i møte med politiet, påtale og kriminalomsorgen. Barn kjenner ikke alltid til sine egne rettigheter og har ikke nødvendigvis mulighet til å ivareta disse. Når barn begår lovbrudd er det derfor viktig at tjenestene som blir involvert informerer barnet om rettighetene det har, og hva de ulike tjenestene må gjøre for at barnets rettigheter blir ivaretatt.

2.1 Barnets beste
2.2 Barnets rett til å medvirke
2.3 Minste inngreps prinsipp
2.4 Særskilt for barn som er i konflikt med loven
Sist faglig oppdatert 26. november 2020