2. Rettigheter for barn som er i konflikt med loven