Retningslinjene skal bidra til å gi kunnskap om barnevernstjenestens og barnevernsinstitusjonenes ansvar for barn som begår lovbrudd.

Retningslinjene tar for seg både barnevernets forebyggende rolle overfor barn som er i risikosonen for å begå lovbrudd, og barnevernets ansvar når et barn allerede har begått lovbrudd.

Retningslinjene handler om barnevernets ansvar for barn både over og under den kriminelle lavalder.

Målsetting og målgruppe
Hvem er barna som begår lovbrudd?
Metode og brukermedvirkning
Retningslinjenes rettslige stilling
Sist faglig oppdatert 26. november 2020