Det er kommunen som etter krisesenterloven er ansvarlig for innholdet i krisesentertilbudet. I denne delen finner du faglige anbefalinger for rammer og innhold i tilbudet. Dette kan være særlig nyttig for kommunen og krisesenterets leder, i utformingen av tilbudet.

Lov- og regelverk for kommunens krisesentertilbud
Innhold i krisesenterets tilbud
Samarbeid mellom kommuner om krisesentertilbud
Samarbeid med frivillige organisasjoner lokalt
Informasjon om krisesentertilbudet
Tilrettelegging for menn
Tilrettelegging for barn
Tilrettelegging for voldsutsatte med særlige behov for oppfølging
Bemanning og kompetanse
Fysisk sikkerhet
Krisesenterets lokaler
Registrering til statistikk
Dokumentasjon av arbeidet – journalføring
Sist faglig oppdatert 05. juni 2020