Halvparten av voksne beboere har med seg barn. Årlig bor omtrent 1500 barn på krisesenter. Å være utsatt for vold over tid kan påvirke negativt foreldres muligheter til å være gode omsorgspersoner.

Å være i krise, slik mange er den første perioden på krisesenteret, kan sette foreldre ut av spill som omsorgsgivere og som autoritetspersoner overfor sine barn. Det kan være vanskelig å være tilstrekkelig oppmerksom på barns behov og hvilke utfordringer barna er stilt overfor.

Den første tiden – praktisk hjelp og omsorg
Styrke samspillet mellom forelder og barn
Foreldrehverdag.no
Foreldreveiledning/ICDP på krisesenter
Midlertidige eller permanente utfordringer?
Samarbeid med barneverntjenesten
Sist faglig oppdatert 14. desember 2018