En del av krisesentrenes brukere har ikke norsk statsborgerskap eller permanent opphold i Norge. Noen har oppholdstillatelse knyttet til samliv med voldsutøver. Andre kan være uten lovlig opphold i landet.

Kartlegg oppholdsstatus
Informasjon om utlendingsrett og vold i nære relasjoner
E-læringskurs om mishandlingsbestemmelsen
Oversikt over bistandsadvokater med kompetanse om utlendingsrett
Sist faglig oppdatert 07. juni 2018