Beboere kan velge å dra fra krisesenteret og tilbake til voldsutøver. Det er flere ting krisesenteret kan gjøre for å forebygge dette. Det kan være enklere for beboeren å ikke dra tilbake hvis hun eller han har tillit til at krisesenteret og andre instanser vil gi støtte og hjelp, både under og etter oppholdet.

Involvere andre instanser
Snakk med beboeren
Den utsatte selv må ta beslutningen
Sist faglig oppdatert 09. mai 2018