Når den utsatte er over den mest akutte fasen, bør dere i fellesskap starte planleggingen for oppholdet på krisesenteret og tiden etterpå. Det kan ta tid å få på plass evt. ny bolig og andre instanser som beboeren kan trenge hjelp fra. Arbeidet med planen bør derfor starte så tidlig som mulig i oppholdet.

Enkel og skreddersydd plan
Hovedinnhold i planen
Oppdater planen jevnlig
Hvor lenge skal oppholdet vare?
Sist faglig oppdatert 20. mars 2019