Når det er klart at en voldsutsatt trenger krisesenterets botilbud, er det viktig at hun eller han blir godt mottatt og får god informasjon. Dette gjelder også barn som er med til krisesenteret.

Ankomstsamtale
Spør om beboeren har synlige tegn på vold
Gi praktisk omsorg
Hvile og tid for seg selv
Hvordan kan beboeren bli trygg?
Hvile og tid for seg selv

 

Ivareta barnet ved ankomst

Se innhold og veiledning og hvordan du ivaretar barnet ved ankomst

Sist faglig oppdatert 27. juni 2019