Samtaler for voldsutsatte (dagtilbudet) utgjør en selvstendig og lovpålagt del av krisesentrenes tilbud (krisesenterloven § 2). Brukere fremhever ofte nettopp det å kunne snakke med noen som umiddelbart vet hva vold er, hvordan det oppleves og som tror på det som blir fortalt som særlig positivt ved krisesenteret.

Samtaletilbudet omfatter flere deler:

Den første samtalen
Brukere som kun kommer til samtale
Hva søker dagbrukere hjelp til?
Sikkerhet som tema i samtalene
Samarbeid med andre instanser
Samtale som del av tilrettelagt krisesentertilbud
Samtaler som oppfølging etter opphold
Samtale som arbeidsverktøy
Lokaler tilrettelagt for samtaler
Sist faglig oppdatert 03. mai 2019