Personer som er utsatt for vold kommer ofte i kontakt med krisesenteret på ulike måter. Ved første kontakt er det viktig at du får god oversikt over hans eller hennes situasjon, og at du får mulighet til å gi informasjon om hvilken hjelp vedkommende kan få.

Inviter til en samtale
Få oversikt over situasjonen
Gi nødvendig informasjon
Hvilken hjelp trenger den som henvender seg?
Lag et kort journalnotat
Når den voldsutsatte vil dra hjem
Registrering av bruker
Sist faglig oppdatert 20. mars 2019