Gjennomfør samtaler med ungdom som har vært involvert i eller vitne til konfliktfylte situasjoner

Samtaler med ungdom som har vært involvert i eller vitne til konfliktfylte situasjoner og bruk av tvang har som formål både å ivareta ungdommen, bearbeide hendelser, gjenskape trygghet og tillit, og felles læring for å forebygge konfliktfylte situasjoner og bruk av tvang.

Hvorfor er det viktig å snakke sammen etter en konfliktfylt situasjon
Tidspunkt og sted for samtalen
Hvem bør være med?
Slik kan du gjennomføre samtalen
Rettslig grunnlag