Håndter konfliktfylte situasjoner på trygge, sikre og omsorgsfulle måter

Forebygg konfliktfylte situasjoner og uønskede hendelser. Nedtrapp frustrasjon, eskalerende konflikter og utagerende oppførsel på trygge, sikre og omsorgsfulle måter for å fremme trygghet og sikkerhet.

Det er et lederansvar å sørge for at ansatte ved institusjonen får opplæring og har tilstrekkelig kompetanse til å håndtere konfliktfylte situasjoner på en trygg, sikker og omsorgsfull måte.

Ansatte bør ha kompetanse
Slik kan du håndtere konflikter på en god måte
Gjennomfør opplæring i fysisk håndtering av utagering og vold