Gjennomfør samtaler om hvordan ungdommen vil bli møtt i konfliktfylte situasjoner.

Gjennomfør samtaler om hvordan ungdommen vil bli møtt i konfliktfylte situasjoner. Ungdommen som bor på institusjon skal oppleve å bli hørt og møtt på en god måte når det oppstår konfliktfylte situasjoner.

Hvorfor er det viktig å gjennomføre samtaler
Slik gjennomfører du samtalen
Utarbeid en plan for håndtering av konfliktfylte situasjoner