Legg til rette for søvn, godt kosthold og fysisk aktivitet.

Institusjonen bør legge til rette for at ungdommen får god helse gjennom regelmessig søvn, god ernæring og fysisk aktivitet. Dette er en del av omsorgsansvaret og kan forebygge konflikter og uønskede hendelser. 

Hvorfor er det viktig å legge til rette for søvn, ernæring og fysisk aktivitet
Slik tilrettelegger du for regelmessig søvn
Slik tilrettelegger du for godt kosthold
Slik tilrettelegger institusjonen for fysisk aktivitet