Sørg for at ungdom har reell innflytelse og ha rutiner som sikrer og dokumenterer medvirkning.

Det er et lederansvar å legge til rette for reell medvirkning og sørge for at institusjonen har rutiner for medvirkning. Som ansatt skal du bidra aktivt til at ungdommene opplever reell medvirkning, og involvere deg i arbeidet med å utforme og ajourføre rutinene. 

Hvorfor er det viktig å jobbe med medvirkning
Slik sikrer du at ungdommen får medvirke i praksis