Det er fire hovedfaser som bør beskrives i en lokal plan for håndtering av bekymring:

  1. Forebyggende arbeid
  2. Når bekymring oppstår
  3. Håndtering av saken
  4. Etterarbeid og evaluering