Melde fra til politiet
Ivareta partene
Involvere relevante tjenester