Digitale løsninger
Trådløs lydoverføring
Lyttesystem med radio‐overføring (FM‐systemer)
Lyttesystem med overføring ved infrarødt lys
Teleslynger
Høyttalersystem (lydutjevning)
Nærfeltsystem (personlig lydforsterker)
Samtaleforsterkere
Stemmeforsterkere
Mikrofoner
Varslingssystemer
Sist faglig oppdatert 15. mars 2017