Akustikk handler om lydlære og er et vidtspennende fagfelt. I alminnelighet forbindes begrepet akustikk om lydforhold i lukkede rom av alle størrelser og fasonger. Denne grenen av lydlæren er kjent som romakustikk.

Romakustikk hører inn under bygningsakustikk, som omfatter lyd- og svingningsoverføring gjennom bærende konstruksjoner i bygninger, også mellom naborom, gjennom vinduer og gulv.

God og dårlig akustikk
Etterklang
Etterklangstid
Støy
Prosjektering av akustikk i nybygg
Sist faglig oppdatert 15. mars 2017