Alle mennesker nyter godt av hørselsvennlige miljøer. Vi har alle opplevd lokaler hvor det er vanskelig å høre hva som blir sagt, og i noen lokaler føles det som om støyen overdøver alt som blir sagt. Mennesker med nedsatt hørsel oppleves dette enda sterkere og gir dem ofte store utfordringer i det offentlige rom. Kontorer, butikker, hoteller, møterom og kinoer er eksempler. Et godt lydmiljø for en person med nedsatt hørsel vil også være et fantastisk miljø for alle!

Denne guiden omtaler prinsipper for lydoverføring og gir eksempler på hvordan produkter kan kombineres for å skape et godt kommunikasjonsmiljø for personer med nedsatt hørsel.

Innledningsvis vil vi også nevne noen viktige karakteristika ved vår hørsel, og vi vil kort nevne andre elementer som inngår i det å skape et helhetlig, hørselsvennlig miljø. Hovedfokus i denne veilederen er imidlertid tekniske løsninger.

I tillegg til god akustikk er riktig valg av teknisk løsning viktig for å sikre optimal taleforståelse. Ulike lokaler og bruksområder vil spille inn ved valg av denne løsningen. Direktelyd, tale overført direkte til øret, gir den beste taleoppfattelsen. Nærfeltlyd er høyttalerlyd på kort avstand og kan være et alternativ der hvor direktelyd ikke er mulig, men vil gi vesentlig redusert

gevinst sammenlignet med direktelyd. Lydanlegg og lydutjevningsanlegg, høyttalerlyd på avstand, bidrar til å øke taleoppfattelsen for normalthørende, men er ikke egnet alene som tilrettelegging for personer med nedsatt hørsel. For å sikre et optimalt lydmiljø for alle kombinerer man derfor direktelyd, høyttalerlyd og spesielt god akustikk. (HLF anbefaler tiltak på flere nivå: 1) Mic + høyttaler, 2) Lydutjevningsanlegg, 3) Teleslynge.)

Målgruppe for denne veilederen er leverandører av tjenester i private og offentlige virksomheter.

Med hjelpemidler menes tilleggsutstyr til høreapparat eller utstyr som kan brukes uten høreapparat.

Vår hørsel
Universell utforming og tilrettelegging
Godt lys
Støydempende tiltak
Organisering/møblering
Hørsel – hvem gjør hva?

 

Sist faglig oppdatert 15. mars 2017