Helseansvarlig og stedfortreder skal ha:

Den helseansvarlige skal inngå i andelen ansatte med faglært utdanning. Begrunnelsen for dette er blant annet at rollen krever god system- og forvaltningsforståelse, oversikt over aktuelle samarbeidsaktører og kunnskap om og ferdigheter knyttet til tverrfaglig samarbeid.

Ansvaret for å yte helsehjelp ligger til helse- og omsorgstjenesten. Helseansvarlig skal, sammen med leder og andre ansatte, bidra til at barna får nødvendig helsehjelp.