Innhold

Barnevernstjenesten bør som hovedregel ta stilling til samvær allerede i akuttvedtaket. Hvis vedtaket er fattet av en barnevernsvakt uten tilgang til å regulere samvær, må barnevernstjenesten ta stilling til samvær neste virkedag.

Informasjon som ikke skal være tilgjengelig for alle parter
Hvem er part?
Innhold og vurderinger