Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet.

Innhold i vedtaket

Bakgrunnsopplysninger

Beskrivelse av den aktuelle situasjonen

Gi en beskrivelse av:

Gjør en vurdering av: