Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre grunner, skal du sette i verk de hjelpetiltakene som er umiddelbart nødvendige. Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje.

Innhold i vedtaket

Bakgrunnsopplysninger og beskrivelse av den aktuelle situasjonen

Vurdering av vilkår for plassering