Undersøk barnets nettverk

Ivareta barnet

Gi barnet informasjon om:

Barnet skal få muligheten til å ta med seg eiendeler som er viktige for seg. Det kan være kosebamser, klær, tannbørste, PC eller skolesaker.

Undersøk om du må ta spesielle hensyn

Undersøk med barnet og nettverket om det er religiøse hensyn, kulturelle hensyn eller medisinske behov som må bli ivaretatt.

Hold kontakt med plasseringsstedet og gi barnet god informasjon

Ha direkte kontakt med det eventuelle plasseringsstedet. Da kan du forberede barnet på hva som venter.  Plasseringsstedet bør forberede seg på å ivareta barnet og barnets behov så tidlig som mulig. Du må gi barnet god informasjon og skape forutsigbarhet og trygghet for barnet.

Ivareta omsorgspersonene