Regjeringens fosterhjemsstrategi 2021-2025 – Et trygt hjem for alle peker på hvilke mål, prioriteringer og tiltak som skal iverksettes for å nå målsettingen regjeringen har på fosterhjemsområdet - å øke stabiliteten i og tilgangen på gode fosterhjem, slik at alle barn får et trygt hjem.  

For å oppnå målsetningen iverksettes det tiltak for å  

Bufdir har fått i oppgave å planlegge, administrere og koordinere arbeidet med fosterhjemsstrategien og de nasjonale tiltakene.  

På denne nettsiden vil Bufdir gi informasjon om våre arbeidsprosesser, utdype tiltak og faglige anbefalinger som Bufdir har ansvar i fosterhjemsstrategien. Noen anbefalinger og tiltak er utviklet og iverksatt, andre forutsetter utredning og videreutvikling. 

Nettsiden vil oppdateres med informasjon etter hvert som arbeidet om faglige anbefalinger og fagstøttetiltak blir ferdigstilt.