Bufdir anbefaler en modell som består av   

Modellen omfatter fosterhjemmene som kommunene har ansvaret for, altså ordinære fosterhjem, herunder fosterhjem i familie og nære nettverk.  

Anbefalingene gjøres gjeldende fra 1.1.2022.   

Pensjonsordninger og endringer i rettigheter etter Folketrygdloven, inngår ikke i våre anbefalinger nå. Det er imidlertid mulig for kommunene å kompensere fosterhjem for tapt opptjening av tjenestepensjon.     

4.3.1 Grunnstøtte 
4.3.2 Utgiftsdekning og barnetrygd
4.3.3 Anbefaling for frikjøp den første perioden etter at barnet har flyttet inn
4.3.4 Bakgrunn for anbefalingene til første frikjøpsperiode
4.3.5 Kriterier for individuelle vurderinger av frikjøp utover første periode
4.3.6 Kunnskapsgrunnlaget for anbefalingene