Bufdir er i gang med å utarbeide nasjonale faglige råd for gjennomføringen av besøk i fosterhjem, også fosterhjem i barnas familie og nære nettverk, samtale med barn i fosterhjem, og råd knyttet til dokumentasjonen av arbeidet og barnevernfaglige vurderinger.    

Formålet med de faglige rådene er å legge til rette for økt kvalitet i barneverntjenestens oppfølging av fosterhjemmene, å redusere uønsket variasjon mellom barneverntjenestene, og å sikre bedre grunnlag for oppfølgingen av fosterbarnet.     

Målgruppen for de faglige rådene er først og fremst ansatte i de kommunale barneverntjenestene.   

I utarbeidelsen av rådene følger vi Bufdirs metoder for utarbeidelse av nasjonale faglige råd. De nasjonale faglige rådene vil bli tilgjengeliggjort 1.1.2022 og de vil bli innarbeidet i Barnevernsfaglig kvalitetssystem (BFK).