BFK skal gi juridisk og faglig kvalitetsstøtte til barnevernstjenestens vurderinger, beslutninger og dokumentasjon. Kvalitetsstøtten gjøres tilgjengelig digitalt gjennom DigiBarnevern og vil være klart til å kunne benyttes i fremtidige fagsystemer ved utgangen av 2022.  BFK er i hovedsak innrettet mot å gi fagstøtte på de mer skjønnsmessige områdene. Kvalitetsstøtten fra BFK vil dermed være et tillegg til det som i dag ligger i de ulike fagsystemene.    

Bufdir vil innarbeide faglige anbefalinger for fosterhjemsområdet i BFK, herunder:   

Faglige anbefalinger for arbeidet i fosterhjemsforløpet    
Nasjonale faglige råd for gjennomføring av oppfølgingsbesøk i fosterhjem, herunder fosterhjem i familie og nære nettverk, samtale med barn i fosterhjem, og råd knyttet til dokumentasjonen av arbeidet og barnevernfaglige vurderinger