For å sikre at fosterforeldre er forberedt og har god forståelse for hva fosterhjemsoppdraget går ut på, innføres det fra 1.1.2022 en plikt for fosterforeldre til å gjennomføre opplæring før barnet flytter inn. Dersom barnet plasseres akutt, særlig i barnets familie eller nære nettverk, vil det ikke være mulig for fosterforeldrene å gjennomføre opplæringen før barnet flytter inn. Opplæringen må i slike tilfeller gjennomføres så snart som mulig etter at barnet har flyttet inn. Kommunen kan først godkjenne fosterhjemmet når opplæringen er gjennomført. 

Det blir også innført krav om at opplæringen fosterforeldrene mottar skal være i tråd med nasjonale anbefalinger. Kravet skal sikre god kvalitet i opplæringen og et likeverdig tilbud, uavhengig av hvem som gjennomfører opplæringen.  

Se forskriftsendringene som trer i kraft 1.1.2022: Forskrift om endring i forskrift om fosterhjem - Lovdata