Å rekruttere gode fosterhjem tilpasset barnas behov, er en viktig oppgave for staten og kommunene. Det overordnede målet for rekrutteringsarbeidet er å finne fosterhjem som møter ulike barns behov, når de trenger det.