Anbefaling 1: Det skal alltid vurderes om barnet kan flytte i fosterhjem i slekt eller nettverk, og dette skal foretrekkes dersom det er til barnets beste

Barnet opplever større grad av tilhørighet
Barnet opplever større grad av tilhørighet
Lavere forekomst av psykiske lidelser og atferdsvansker
Krav til fosterforeldre
God praksis
Begrunnelse fra jus og styringsdokumenter
Forskning og kunnskapsgrunnlag