Fosterforeldrene har kjennskap til barnets kulturelle rettigheter.

Mål for opplæringen

I løpet av opplæringen skal fosterhjemmet ha

Barn skal vite hvor de kommer fra
Ikke enten-eller, men både og
Til barnets beste