Fosterforeldrene skal ha ferdigheter til å støtte barnets utvikling.

Mål for opplæringen

I løpet av opplæringen skal fosterforeldrene ha