Fosterforeldrene skal ha kunnskap om barns utvikling og om konsekvensene av omsorgssvikt og krenkelser.

Mål for opplæringen

Barn som bor i fosterhjem er barn som oftere enn andre har opplevd omsorgssvikt og/eller krenkelser
Barn som bor i fosterhjem er først og fremst barn