Fosterforeldrene har kunnskap om grunnleggende verdier og prinsipper i utviklingsstøttende (nærende) omsorg.

Mål for opplæringen

I opplæringen skal fosterforeldrene ha

Det som skades i relasjon må heles i relasjon
Barnets nettverk må samarbeide
Barn vil hvis de kan
Barnet lærer og utvikler seg positivt gjennom mestring
Omsorg når barnet ikke gir positive reaksjoner